Baranya vármegye

A község címerén álló, csücskös talpú tárcsapajzs vörös mezejében alul hármashalom, ennek zöld mezejében lebegő helyzetű, heraldikai aranyliliom. A vörös mezőben a hármashalmon nyugvó grófi aranykoronából növekvő arany apostoli kettőskereszt, melyet a pajzs felső sarkaiban egy-egy ezüst heraldikai liliom kísér.

A címerpajzsot két oldalról egy-egy, szárukon alul keresztbetett és három-három arany makkterméssel ékített zöld bükklevélkoszorú övezi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefark-végződésű, íves aranyszalagon feketével nagybetűs BAKÓCA felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.