Címer típus
Leírás

Az összevont vármegyék címere álló, kerektalpú, vágott pajzs. A felső, kék pajzsmező hasított. Jobbra az egykori Moson vármegye stilizált címere látszik: kék mezőben, zöld hármashalmon szembeforduló, vörössel fegyverzett, kétfarkú, háromágú, nyitott arany leveleskoronával ékesített, aranyoroszlánok (bal, valalmint jobb manccsal) az aranyló, vörössel bélelt Szent Koronát emelik. A középső, kiemelkedőbb halmon leveles zöld szárakon aranybibéjű, ezüstszirmú három virág díszlik. Balra a hajdani Sopron vármegye leegyszerűsített címerképe helyezkedik el: a kék mező zöld udvarán enyhén jobbra forduló, teljes ezüstpáncélzatú, zárt sisakú vitéz áll vívóalapállásban, jobbjában ezüstkarddal. Az alsó, vörös pajzsmező három habos ezüstpólyával (de a beírásokat elhagyva) a korábbi Győr vármegye címerét idézi. A pajzsra, a megye (comitatus) rangjának jelzése gyanánt, ötágú (három levél között két gyöngy) zafírokkal és rubinokkal ékített, arany leveleskoronát helyeztek. A három vármegye közös vonása, hogy természetes és mesterséges védművekkel megerődített határvármegyeként hozták létre. A vármegye jelenlegi címerét, a korábbi vármegyék címereinek figyelembe vételével 1991-ben alkották meg.

Kép
Győr-Moson-Sopron vármegye címere