Címer típus
Leírás

Csongrád vármegye címere öregpajzsból és boglárpajzsból álló összetett pajzs. Az öregpajzs négyelt. A jobb felső (1. sz.) kék pajzsmező zöld talaján Szent Gellért püspök áll, természetes ábrázolású alakján bíbor bélésű aranypalást alatt ezüst karinget visel aranyos stólával. Baljában aranyos kampójú pásztorbotot tart, jobbjában ezüsthegyű lándzsát és zöldellő pálmaágat fog. Tőle balra ezüst sziklafal magaslik (a Kelen-, később Gellérthegy), a lába előtti habos ezüstpólya a Dunát jelképezi. A bal felső (2. sz.) vörös mezőben jobbra forduló, növekvőben lévő fegyverzett, aranyoroszlán lebeg. A jobb alsó (3. sz.) aranymezőben jobbra forduló fekete turulmadár áll. A bal alsó (4. sz.) mező vágással, hasítással és harántosztásokkal szabdalt. A felső, jobb oldalon a vörös mező zöld udvarán (részben takarásban) ezüstbástya áll, hármas osztatú várfokán balra lobogó ezüstzászló leng, közepén fekete kereszttel. A felső bal oldalon kék mezőben emberarcú napkorong aranylik. A vágás alatti terület ékre osztott: jobb oldalán öt zöld levél között ötszirmú ezüstvirág lebeg, bal oldalának vörös mezejében ugyanezt a virágot láthatjuk, középen pedig ezüstmezőben arany bőségszaruból természetes színű gyümölcsök hullanak. A boglárpajzs vágással osztott: a pajzsfő aranymezejében fegyverzett fekete sas száll fel jobb felé. A pajzsderék és -talp kék mezejét három, habos ezüstpólya osztja meg. Az öregpajzs felső élén vörös bélésű, ötágú (három levél, két gyöngy), nyitott, arany leveleskorona nyugszik. Heroldalakként jobbról fegyverzett fekete sas, balról ugyancsak fegyverzett aranyoroszlán tartja a címert. Az öregpajzson az 1. sz. mezőt a történeti Csanád vármegye, a 4. sz. mezőt Torontál vármegye, a boglárpajzsot pedig az egykori Csongrád vármegye címere alkotja. Ondtól ered a Bor-Kalán nemzetség vörös mezőben jobbra néző, növekvő fegyverzett aranyoroszlánja és a Csanád nemzetség arany mezőben jobbra néző, álló fekete turulmadara. Csongrád megye címere boglárpajzsként az öregpajzsra helyezve kifejezi, hogy örököse és továbbvivője mindannak, amit az utóbbiban foglalt címerek jeleznek. A vágással és hasítással négyelt öregpajzs jobb pajzsfőjébe helyezett csanádi és bal pajzstalpába foglalt torontáli címere Csongrád boglárpajzsával jobb harántnézetben emlékeztetnek arra, hogy Csongrád vármegye vállalta, vállalja a másik két megye történeti örökségét, egy bal harántnézet pedig felidézi a Szent István-kori vármegyeszervezés tényét és az alapító ősök emlékét. A címer fölött elhelyezett ötágú (három levél és közte két gyöngyben végződő ék) korona a vármegyei, megyei (comitatus) státuszt fejezi ki. A Torontál címeréből átemelt heroldalakok (álló fekete sas és ágaskodó aranyoroszlán) pedig (mivel sas és oroszlán a címerképekben is található) stílusosan egészítik ki a címert.

Kép
Csongrád-Csanád vármegye címere