Címer típus
Leírás

Álló, hasított a tárcsapajzs, jobb oldali kék mezejében mezítlábas, vörös csuhás, ezüstköpenyt (paenulát) viselő, jobbjában fekete keresztvasú ezüstpallost, baljában aranyos könyvet tartó, ezüstös szakállú és hajú, aranyglóriás férfialak lebeg.  Bal oldali ezüstmezejében aranyöves, kék mundért viselő, vörös csizmás és kacagányos vitéz lebeg, vörös kesztyűs jobbjában ezüstszablyát tart, balját a csípején nyugtatja; vörös süvegén ezüst a forgó. A pajzstalpban ezüsttel és kékkel eltolt habos pólya található. A pajzs ívelt felső élén hárombástyás, ostrompárkányzatú, zárt kapujú, arany falkorona van.

     

Bács-Kiskun vármegye címere a modern szimbólumalkotás terméke: az egykori Bács, majd Bács-Bodrog vármegye címerképe (Szent Pál apostol attribútumaival felékesített alakja) látható az új jelkép jobb oldalán, a bal oldal kivont szablyát tartó kun vitéze pedig a hajdani Pest-Pilis-Solt-Kiskun egyesített vármegye címerében szerepelt. Az eltolt ezüst-kék pólyák a megye két folyó (Duna, Tisza) közötti elhelyezkedésére utalnak.

Kép
Bács-Kiskun vármegye címere