Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Vokány község címere
Nagyítsa ki a képet!

Vokány község

(Baranya megye)

A falu címere egyenesen álló, ún. reneszánsz pajzson látható. A címerpajzs pejzstalp részében vágott. A pajzsfő a pajzson szereplő grafika által jobb harántosztású. (A címerpajzs esetében mindig a "pajzsot viselő személy" szemszögéből nevezzük meg az irányokat!)

A címerpajzs felett szembenéző, álló rostélyos sisak látható. Tetején egyszerű, gombos, ötágú sisakkorona fogja össze a sisaktartót, mely a címerpajzs körül helyezkedik el. A sisaktakaró stilizált, bevágott szélű, levél vagy foszlányszerű.

A címerpajzs alatti szalagon áll a felirat a község nevével.

A pajzs alapszíne három színből áll. A jobb harántosztás piros alapszínű, a baloldali ezüst, a pajzstalp zöld. A címerben szereplő ábrázolás a levéltárban fennmaradt két pecsét rajza közül az ún. b változatot követi, mely1807-es iraton maradt fenn. Ennek eredeti leírása így szól: "A képmezőben álló női és ülő férfi alak. A nő jobb kezében vállára emelve vázát tart, baljával és az ülő férfi jobbjával zászlót tart." A női figura a korsóval ezüst színű - fekete kontúrvonalakkal - a jobbharánt mezőben, a balharánt mezőben lévő ülő férfi alakja piros színű - fekete kontúrral-. Kivéve az előrenyúló jobb lábát, mely a jobboldali harántmezőbe nyúlik át, mert ez ezüstszínű (fekete kontúrral). A harántvonal szerepét betöltő zászlórúd ezüstszínű - fekete kontúrral -, a baloldali harántmező közepén elhelyezkedő, mozgást kifejező zászló piros színű, a zászló jobb felső széle közelít a pajzsfő felső széléhez, de nem érinti azt.

A sisakrostély mögötti rész szintén piros színű, a nyak és a homlok kivillanó részei ezüstszínűek, a rostély, a páncél a nyak alsó részénél aranyszínű. Ugyancsak arany a korona színe, a díszgömbök pirosak. Piros az elválasztó ív a sisak ezüst homlokrésze és a korona között. A sisaktakaró követi a címerpajzs színeit: piros, zöld és ezüst színekből áll. Mindkét oldali sisaktakaróvégén kis ezüstszínű kör látható - záródíszként.

A szalag fekete kontúrvonalú, benne a felirat piros színnel látható. Betűtípusát tekintve egyszerű, régies írásképű betű szerepel, mely jól olvashatóan és elegánsan hirdeti a község nevét: VOKÁNY.