Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Tótszentmárton község címere
Nagyítsa ki a képet!

Tótszentmárton község

(Zala megye)

Tótszentmárton címere úgynevezett „beszélő”, másképpen „névcímer”, amely a településnév képi megfelelője. Az ilyen jellegű címereket - különlegességük okán - értékes címerként tartja számon a heraldika. A védőszentek megjelenítésének nagy hagyománya van a címertanban, mivel a vallásos hit a legerősebb közösségteremtő és megtartó erő. Szent Márton a címerben a heraldikai és egyházi ikonográfiai hagyományoknak megfelelően, lován, köpenyét felezve szerepel.

Heraldikai leírás:

Álló háromszögű a pajzs, kék mezejében vörössel és ezüsttel sakkozott hármashalmon álló, jobbra fordult, arannyal kantározott ezüstmén, aranyszegélyű vörös nyeregtakaróval. Hátán Szent Márton ül természetes színében, ezüstpáncélban, aranyszőke fején ezüstprémes vörös süveggel. Fejét arany dicsfény övezi. Vállán vörös palást, melyet elöl aranyboglár fog össze. Jobbjában tartott aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű kardjával a baljával felemelt és kitárt palástját szeli.

A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, kettőzött íves aranyszalagon felül nagybetűs SUMARTON, alatta TÓTSZENTMÁRTON felirat. A horvát és magyar nyelvű településnevek előtt és után egy- egy díszpont.