Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Pitvaros község címere
Nagyítsa ki a képet!

Pitvaros község

(Csongrád megye)

Címere: álló, kerek talpú, csúcsaiban csapott, köldökén vágott pajzs, mely a vágás felett hasított, alatta diagonális dongaívekkel ékelt.

A jobb felső, kék mező zöld udvarán - melyet két habos ezüstszalag tagol - aranykávájú, gémű és ostorfájú kút áll, a pajzsfő jobb oldalán (részben takarásban) aranyló, arcos napkorong ragyog.

A bal oldali vörös mező zöld hármashalmának iker dombjaiból egy-egy aranykalászú gabonaszál növekszik. A kiemelkedőbb középső halomba aranymarkolatú ezüstpengéjű, kétélű kard van szúrva, előtte aranyló hagymafej hever.

Az alsó jobb oldali arany mezőben fekete bulla látszik, melyen arannyal két, glóriás apostolfő rajzolódik ki, felettük a SPASPE (Sanctus Paulus, Sanctus Petrus) felirat olvasható.

Az alsó bal mező kékjének zöld udvarán vörös toronysisakú és tetőzetű, pitvaros aranytemplom helyezkedik, el csúcsán aranyló kereszt.

Az ék vörös mezejében kék ingszegélyből kinyúló, imára kulcsolt aranykéz lebeg, alatta törött, fekete szekérkerék (részben takarásban), melynek küllői közül jobbra virágzó kamillacsokor, balra hétlevelű, zöldellő dohánytő növekszik.

A pajzs felső élén vörös bélésű, aranyos szegélyű és pántozatú, szembeforduló tornasisak van, nyakában aranyszalagon aranymedállal. Az arany sisakkorona leveles, zafírokkal és rubinokkal ékes, ötágú (három levél között két gyöngy) és jobbra forduló, vörös csőrű, aranytúzok növekszik belőle.

A foszlányok: jobbról zöld és arany, balról kék és ezüstszínűek.

Pozsony megye címerére, a szülőföld elhagyására és a letelepedés megpróbáltatásaira a törött küllős kerék és a hármashalom utal. A földbe szúrt kard jelzi, hogy e vidék a 18. században kincstári birtok volt, ahol gabonát és gányók kemény munkájával dohányt termesztettek. Az arcos Nap az év napos óráinak magas számát, a kamilla e régió kedvelt virága és gyógynövénye - a természeti táj szépségét és a lakosság egészséges életre törekvését hivatott ábrázolni, a túzok pedig a legutóbbi időkig errefelé a legjellegzetesebb vadmadár volt.

A sisak a községbeliek véráldozatára emlékeztet, a korona pedig a település önkormányzatát, autonómiáját jelzi.