Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Olcsva község címere
Nagyítsa ki a képet!

Olcsva község

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A címer alakja: szívpajzs, hossztengelyében tengelyesen szimmetrikus (továbbiakban: szimmetrikus). Mezői (felosztása): a szívpajzs szimmetrikus felosztású, vízszintes és függőleges irányban harmadolt, kivéve az alsó harmadot, melyet a függőleges irányú, ill. a 2. mezőt, melyet a vízszintes irányú harmadolás érintetlenül hagy.

A címer alapvetően 6 mezőre osztott. A második mező - arányaiban a felületet uralóan - a felső két vízszintes mezőt teljes egészében átfogja, s a két oldalán szimmetrikusan, azonos osztással helyezkedik el jobb oldalán az 1. és a 4., illetve bal oldalán a 3. és az 5. számú mező.

Egyes mezőinek leírása, szimbóluma:

1) A mezőben átlósan ezüst, markolatánál döntően fekete színű kuruc kard van elhelyezve, markolatával a mező bal alsó sarkához fordítva.

A mező a Károlyi család települési kapcsolatára és a Rákóczi szabadságharcban játszott szerepére utal.

2) A mező - és a címer - hossztengelyében az olcsvai református templom található, döntően arany (sárga), illetve a templomtető és harangtorony tetőzete, valamint a díszítő elemek piros, míg az épület nyílászáróinál (ajtó, ablak stb.) fekete színezéssel.

3) A mezőben átlós elhelyezéssel 3 arany (sárga) búzakalász található, a szálak alsó végeivel a mező jobb sarkához fordítva. A mező a termékenységet és a békés együttélést szimbolizálja.

4-5) A mezőben - középvonalában - egy-egy égerfa található. A fák lombozata zöld, törzseik fekete színezetű. Ez a mező Olcsva település elnevezésének szimbóluma, mivel a Kaplony nemzetség által alapított település neve szláv eredetű, jelentése égerfa (jelentése szláv nyelven Olbsa = égerfa).

6) A mezőben vízszintesen, mérsékelt íveléssel és kék színezéssel a Szamos és a Kraszna folyók jelennek meg. A két folyó a település földrajzi helyzetére és a település életében töltött szerepére utal.

A képviselő-testület 1994-ben döntött arról, hogy szükségesnek tartja helyi címer és zászló megalkotását.