Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Olaszfalu közég címere
Nagyítsa ki a képet!

Olaszfalu közég

(Veszprém megye)

A címer két, egymásra tett pajzsból áll. Az alsó, ún. háromszögű pajzs hasított, jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező, balról kék.

Az első és negyedik vörös máz között kisebb, lófejpajzs formájú bolgárpajzs van. A vörös-ezüst mázzal borított pajzsrész a település Árpád-kori elnevezésére utal. (A III. Béla alapította zirci ciszterci apátság építkezésein dolgozó francia - vallon - kőfaragókat letelepítésük után "vlaszi", "ulaszi", "olaszi"-nak hívták a ma már ismeretlen nevű falu egykori lakói.)

A pajzsok tengelyében kitüntetett helyen egy fa elvont, jelképszerű ábrázolása látható, "életfa", mint az erdőkultúra kifejezője. A nagy pajzs kékje a németajkú lakosság népművészetének (bútor, viselet) domináns színe, egyben az égbolt is.

A második (vörös) és a harmadik (ezüst) máz között, a lófejpajzs két nagyobb ívéhez simulóan jobbra és balra egy-egy ekevas jelzi a községben élők egyik fő megélhetési forrását, a földművelést.

A pajzs alakja (lófejpajzs) az állattenyésztésre, a zöld színe a fejlett kertgazdálkodásra emlékeztet. A lófejpajzsot, benne a fát, valamint az ekevasakat kétoldalt aranyló (sárga) vonalak keretezik (közvetett Nap-jelkép).

A címeralkotó a jelenkori törekvéseket is szimbolizálja a címerképeivel, motívumaiban és a kompozícióban a település két hajdankori falupecsétjét is felhasználja.