Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Nak község címere
Nagyítsa ki a képet!

Nak község

(Tolna megye)

Álló, háromszögű a pajzs, vörössel és kékkel hasított mezejében zöld a pajzsláb. A vörös mezőben a pajzsláb vonalán álló háromtornyos, oldalhajós stilizált templom ezüsttel. A kék mezőben arannyal Szent Mihály arkangyal páncélba öltözött alakja, amint a pajzsláb vonalán fekvő, balra fordult és fejét hátravető sárkányon tipor. A szent fejét dicsfény övezi. Baljában kereszttel ékített pajzsot tart, jobbjában tartott keresztvégű dárdáját a sárkány torkába döfi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves arany szalagon feketével nagybetűs NAK felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A címer színezése is szimbólum értékű: a vörös és az ezüst egymáshoz rendelése az Árpád-ház színeiként jelzik, hogy Nak már az Árpád-korban lakott hely volt. A kék színhez társulva a zöld együtt már nemzeti színeinket idézik.

Mint minden kultúra, a heraldika is a kozmikus világhoz kapcsolta a színeket. Ennek megfelelően szimbolikus jelentéstartalmuk a következő:

Arany: (Nap) az értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.

Ezüst: (Hold) a bölcsesség, tisztaság, őszinteség, ártatlanság, szemérmesség.

Vörös: (Mars) a hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Zöld: (Vénusz) a szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.