Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Nagyrábé község címere
Nagyítsa ki a képet!

Nagyrábé község

(Hajdú-Bihar megye)

Nagyrábé község címere csücskös talpú kék pajzsban, zöld mezőn három, kissé ívelt, arany búzakalász. A pajzson jobbra forduló nyitott sisak. Sisakdísze jobbra néző, buckán álló, ezüst őrdaru. A sisaktakaró kék-arany, vörös-ezüst.

Címerképe egy hétágú korona középső ágából kinövő, s heraldikailag szembeforduló három búzakalász. Ez utóbbi motívum egyértelműen a falu jobbágy mivoltára, földműves jellegére utal.

A címer alsó harmadát pázsit foglalja el, a pázsitból kinövő, heraldikailag kissé jobbra hajló búzakalász nő ki. A pajzson nyugvó sisak koronáján jobbra forduló, egyik lábával követ tartó darumadár látható.

A címer tehát kiegészült sisakkal, koronával és sisakdíszként őrdaruval. A lábával követ tartó daru, amely a Sárrét több településének címerében is felbukkan, a többiekre őrködő, vigyázó madarat jelképezi, átvitt értelemben pedig az óvatosság, a vigyázás szimbóluma. A község címere így tehát heraldikailag teljessé vált, jelezték a sisaktakarókat is.

Ezt a címerképet vésték fel a századforduló táján készített, akkortájt elterjedő fémbélyegzőre is.