Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Nagyhajmás község címere
Nagyítsa ki a képet!

Nagyhajmás község

(Baranya megye)

A csücskös talpú pajzs három mezőre oszlik. A pajzs külső díszítő kontúrral rendelkezik. A három mező közül az elsőben, kék háttérben két ezüsttorony látható. A község evangélikus és katolikus közösségének egységét, az összetartás fontosságát szimbolizálja.

A második mezőben vörös alapon ezüstszínű hagymafej található. A Nagyhajmás név a hagyományok szerint a hagyma szóból eredeztethető. Erre utal Dr. Erdődi Gyula: Nagyhajmás község története című munkájából vett idézet: "Nagyhajmás neve a magyar hagyma köznév és növénynév -s- képzős származékából vezethető le. Valószínű hagymával, vadhagymával benőtt hely volt. A >Nagy< előtag a település méreteire utal."

A harmadik, egyesített mezőben, arany háttérben zöld dombok mutatják a község fekvéséből adódó környezetet, ami alapvetően befolyásolja e vidék életlehetőségeit. A dombok felett ezüstszínű nap és hold látható. A nap 16 - nyolc egyenes és nyolc hullámos - sugarat tartalmaz.

A dombok fölött ábrázolt nap és hold a váltakozó napszakok jelképeként az időt, az idő múlását és ezen keresztül a történelmi múltat, és egyben a község jövőjébe vetett hitet is jelképezi.