Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Nagybánhegyes község címere
Nagyítsa ki a képet!

Nagybánhegyes község

(Békés megye)

Hullámos vonalvezetésű, a pajzs közepén fűcsomót formázó vágással két részre osztott, egyenes állású, csücskös talpú a pajzs, melynek felső, kék színű mezejében természetes színű, (heraldikailag) balra forduló gólya áll, alsó, zöld színű mezejében pedig három, összefonódó arany búzakalászt egy-egy aranypaprika fog közre.

A címer szorosan vett fogalmához ugyan nem tartozik, de kiegészítő elemként alkalmazható a pajzs alatt elhelyezkedő devise (jelmondat), amely zöld színű, hullámos szalagon mutatja a település nevét, aranybetűkkel.

A pajzsmező felső részében, a kék mezőben álló, természetes színű gólya az alföldi táj jellegzetes madara (nem túl gyakori címerállata a magyarországi heraldikának, éppen ezért példaértékű és nagyon hálás dolog, ha egy település a szimbólumának választja). A zöld mezőn álló madár lába alatt zsombékot, illetve fűcsomót formáz a vágás.

A magyarországi községi címerek szinte elengedhetetlen részének tekintett, a mezőgazdasági tevékenység valamely ágára utaló növény vagy eszköz megjelenítése természetesen Nagybánhegyes címerében is helyet kapott. A gabonatermesztésre a pajzs alsó részében, a zöld mezőben középen elhelyezett összefonódó három arany búzakalász utal, amit két oldalról a község még jellegzetesebb kultúrnövénye, egy-egy aranypaprika fog közre.