Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Molvány község címere
Nagyítsa ki a képet!

Molvány község

(Baranya megye)

A címerképek megfogalmazásához a település jellemzői és helytörténeti emlékei adtak támpontot.

A mezőgazdasági tevékenységre - mely napjainkig meghatározó a lakosság életében - a búzakalászok utalnak. Szintén a lakossághoz kapcsolódik a református vallást szimbolizáló zászlós bárány,valamint a református nyolcágú csillagok.

Heraldikai emlék két birtokos család címere is, amelyek különböztek egymástól, mégis lehet közös vonást találnunk bennük. Ez az egyik legnépszerűbb címerállat, a sas. A Gyulaffyak címerében a középpajzson láthatunk sast, a Kubinyiak címerében pedig sasszárny szerepel a sisakdíszben. A település címerben tehát mindkét családot jelképezhetik a szárnyak, de ezenkívül mögöttes jelentéstartalmat is hordoznak. A szárny az erő, a hatalom, a könnyedség, az akarat, a szellemi szubsztancia és a hírnév jelképe. Ezenkívül szimbóluma még a védelemnek, a gondoskodásnak is -, ismerjük a "szárnya alá veszi" képes kifejezést. A szárny nemcsak a keresztény világ angyalainak tartozéka, hanem korábbi kultúrák alakjainak is, említhetjük például az egyiptomiak szárnyas napkorongját. A szárny a "mennyei" körökhöz való tartozást, a felemelkedés lehetőségét fejezi ki. Itt nemcsak a fizikai, hanem a szellemi felemelkedésre is utal. A Bibliában az Úr mindenható hatalmát és irgalmasságát jelzi. A Zsoltárok könyvében olvashatjuk: "Az ember menedéket talál szárnyaid árnyékában". A településcímerben tehát a szárnyak úgy vallásos jelképként, mint az önkormányzatiság védő, gondoskodó tevékenységének szimbólumaként is értelmezhetők a fentiek alapján.

A heraldikai mázak - fémek és színek - jelentése:

Fémek:

Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.

Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség, őszinteség.

Színek:

Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom.