Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Megyer község címere
Nagyítsa ki a képet!

Megyer község

(Veszprém megye)

A címer álló helyzetű, süvegezett, háromszögű pajzs.

Az aranysüveg közepén egy lebegő, veres szívből kinövő, három természetes ábrázolású tulipán látható. A középső tulipán fölfelé növő, egyenes, zöld szárát, jobból-balról egy-egy enyhén hullámosan felfelé hajló, zöld levél övezi. E tulipán veres, háromszirmú virága kissé nagyobb a másik kettőnél. A két szélső, háromszirmú, veres tulipán zöld szára ívesen lefelé hajlik, ezért a két virág jobb és bal haránt irányban lefelé mutat.

A süveg feletti pajzsmező veres. A süvegtől jobbra, a címer felső részén három, ölbe fogott hegyével felfelé néző arany nyílvessző lebeg. A süvegtől balra három, ölbe fogott, álló helyzetű, lebegő arany búzaszál látható.

A címer egyrészt a község eredeti, 1864 keletkezett ( Bach korszakbeli) igazoló iratokon fennmaradt viaszpecsét-lenyomatból származik.

A pecsétből származó stilizált virágok a címerben azért lettek természetes ábrázolású tulipánok, mivel a tulipánt az ótörököktől még Levédiában átvéve a magyarok hozták be a Kárpát-medencébe.

A címer mesélő címer. A süveg feletti három nyílvessző az Árpád vezér által vezetett, honfoglaló Megyer törzs nevére utal.

A három búzaszál az utolsó három évszázadnak állít emléket, amely a község lakóinak megmaradását és gyarapodását tette lehetővé.