Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Mátranovák község címere
Nagyítsa ki a képet!

Mátranovák község

(Nógrád megye)

A címerpajzs fekete keretbe foglalt csücskös talpú, kék mezővel, benne zöld hármashalom. Ennek két völgyéből nyelvét kiöltő, aranyszínű párduc ágaskodik jobbra fordulva, mellső lábát előrenyújtva három búzakalászt tartva, fején ötlombos korona látható, a címerpajzsot szintén ötlombos, aranyszínű korona fedi.

A pajzs alakja a község Nógrád megyéhez tartozására utal. Fekete kerete a XX. században a településen működő bányászatot jelképezi, a felső rész kék mezeje pedig az acél színét testesíti meg utalva arra, hogy a településre napjainkban a vasipar vált legjellemzőbbé. Az alsó zöld mező az egykori mezőgazdasági jellegre, míg a hármashalom a község domborzati viszonyaira, valamint a fekvését behatároló Mátra, Tátra, Fátra hegyekre utal. Az ágaskodó, nyelvét kiöltő aranyszínű koronás párduc a település névadó családjának leszármazottja, Novák András földbirtokos 1659. október 27-én Pozsonyban I. Lipót királytól nemesi címmel együtt kapott címerében található címerképe. A tulajdonhoz való ragaszkodás, a bátorság és az élet szimbóluma. A pajzsot fedő korona a Novák család nemesi rangját jelképezi.