Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Makkoshotyka község címere
Nagyítsa ki a képet!

Makkoshotyka község

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Álló, csücskös talpú tárcsapajzs vörös mezejében zöld hármashalom középsőjén karózott arany szőlőtő áll két fürttel és három levéllel. A szőlőtövet két oldalról egy-egy állított, arany szarvasagancs kíséri. A címerpajzsot két oldalról egy-egy, szárukon alul keresztbetett és öt-öt arany makkterméssel ékített zöld tölgyfaág övezi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével a nagybetűs MAKKOSHOTYKA településnév.

A természeti adottságokat jelképezi a hármashalom, valamint a tölgyágak. Az előbbi részben utal a község régi, Makramál-Hogyka nevére is, mivel a "mál" hegyoldalt jelent. A címer külső díszeként megjelenő tölgyágak a termésekkel a mai településnév "Makkos-" előtagjára utalnak. A tölgy a legrangosabb címernövény a heraldikában, melyet gazdag szimbólumértéke magyaráz.

Fém:

arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.

Színek:

vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.