Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Lovasberény község címere
Nagyítsa ki a képet!

Lovasberény község

(Fejér megye)

A település első írásos említése egy 1302-ben kiadott és 1419 évi átírásban fennmaradt oklevélben történik.

- A "BERÉNY" szó Levédiból származó ótörök eredetű népnév. A berény népcsoport tagjai honfoglaló őseinkkel együtt telepedtek le hazánkban. A "LOVAS" előtag a "lovász" foglalkozás névből származik.

- A másik (a valószínűbb) magyarázat, hogy a község lakói királyi lovasok voltak, akik nem adóztak, hanem katonáskodással szolgálták a királyt. Ezeket a lovas katonákat hívták a székely határőröknél "lófő-székelyeknek". A címerben látható könnyűlovas tehát a község nevére utal. A pajzsfőn látható három tölgyfaág nem a győztes csatákat jelképezi, hanem Lovasberény történelmében három dicső eseménynek állít emléket.

- A honfoglalás idején a község területére a Kabar törzshöz tartozó berény népcsoport telepedett le. Ez az ótörök eredetű népcsoport később elmagyarosodott, tőlük származik Lovasberény neve. A törökök 1543-ban a falut feldúlták, az udvarházat felégették, a falu lakóinak nagy részét megölték vagy elhurcolták rabszolgának. Ezt követően a község területe lakatlan, illetve hosszú ideig sikertelenek voltak az újratelepítési próbálkozások.

- A falu újratelepedése: 1637-ben a Tolna megyei Bikácsról egy kisebb református közösség telepedett át Lovasberény területére. Az új lakók egy évtized alatt felvirágoztatták a települést.

- Az 1765-ben kelt rendeletében Mária Terézia mezővárosi rangot adományozott a településnekAz oromdíszként szolgáló falkorona a település egykori mezővárosi rangját jelképezi.

A címer kiegészítő alakjai: Justicia és egy ezüstfarkas, melyek nem csupán díszítő elemek, hanem Lovasberény történelméhez kapcsolódó hiteles történelmi motívumok. Az országban is egyedülálló Justicia önkormányzati pecséten való ábrázolása. Valószínűleg Lovasberény egykori földesurára, gróf Cziráky Antal országbíróra utaló szimbólum.

- Az ezüstfarkas, amely szintén a család címeréből származik, a Cziráky családra utaló motívum.

1995-ös év kerek évforduló Lovasberény történetében, mivel 230 évvel korábban nyerte el a település a mezővárosi rangot, melynek méltó emléket állított címerének megalkotásával a község önkormányzata.