Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Kaskantyú község címere
Nagyítsa ki a képet!

Kaskantyú község

(Bács-kiskun megye)

Vért alakú, felül vízszintesen zárt, két oldalán homorúan ívelt, majd ennek alsó pontjaitól lefelé enyhén domborúan ívelt, az alsó középpontban csücskösen végződő a címerpajzs. Három részre osztott: az alsó 1/4 része vízszintes síkban elhelyezkedő zöld mező, felette egyenlő arányban megosztva a függőleges sík mentén heraldikai jobból kék, vele szemben ezüstmező.

A heraldikai jobbon lévő kék mezőben alul egy zöld pázsiton álló kun előkelő díszruhában és fegyverzettel, felette katolikus kereszt és "Luther-rózsa" (evangélikus jelkép). A heraldikai balon lévő ezüstmezőben alul egy, a zöld pázsitból kiemelkedő arany homokbucka, melyből egy barna karós, zöld leveles, kékeslilás szőlőfürtös szőlőtőke nő ki, majd e felett egy zöld borókaág.

A címer heraldikai jobb oldala történelmi-történeti emlékeket, értékeket idéz az egykori névadó "Kaskantyin vitéz" személyében, a vallási jelképek a település két legfontosabb felekezetét jelölik. A címer heraldikai bal oldala és az alsó mező a mezőgazdasági és a természeti értékeket vonultatja fel: szőlő, boróka, homokbucka.