Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Kardoskút község címere
Nagyítsa ki a képet!

Kardoskút község

(Békés megye)

A község címere: álló, háromszögű vörössel és kékkel hasított címerpajzs. A vörös mezőben lebegő helyzetű, egymás alatti három aranydongás pólya, előttük cölöpösen állított, hegyével lefelé irányuló, aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű kard. A kék mezőben zöld zsombékon álló, jobbra fordult ezüst darumadár, felemelt jobbjában aranykövet tart. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével a nagybetűs KARDOSKÚT településnév olvasható.

A község neve már önmagában is kínálja azt a lehetőséget, melyre a címertan tudománya is ösztönöz, a beszélő jellegű címereket - különlegességük okán - értékes címerekként tartja számon a heraldika. Beszélő címer születik a kard és a kút egymáshoz rendelésével a pajzson. A három heraldikai mesteralak - az úgynevezett dongás pólyák - egymás alatt a kútgyűrűk stilizált jelképei. A címerkép utal a névetimológia mindkét lehetőségére: a kútra és a Kardos családnévre, de ugyanúgy a kútban fellelt kardra is.

A címer beszélő jellege mellett szimbolizálja a természeti értékeket, a védelem alatt álló terület jellemző madarának, a darunak a megjelenítésével. A daru népszerű címerállat, ábrázolásának jellegzetes hagyománya van: címerekben mindig követ tartva jelenik meg. Ez szimbólummértékével magyarázható: őrt álló madár, aki a veszély közeledtét a kő leejtéséből adódó koppanással hozza környezete tudomására. Őr szerepe a község címerében mögöttes jelentéstartalommal is bír: jelképezi azokat a polgárokat, akik őrzik, megóvják, továbbörökítik a település hagyományait és értékeit.

A heraldikai mázak - fémek és színek - jelentései:

Fémek:

arany Nap: értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség,

ezüst Hold: bölcsesség, tisztaság, őszinteség, ártatlanság, szemérmesség.

Színek:

vörös Mars: hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség,

kék Jupiter: elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség, bizalom,

zöld Vénusz: szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.