Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Kalocsa város címere
Nagyítsa ki a képet!

Kalocsa város

(Bács-Kiskun megye)

Kalocsa város címere csücskös talpú, pajzs alakú. Alapszíne sötétvörös, csak a pajzsláb kék színű, amely vízfolyásra utal. A pajzsmező osztatlan, és alsó kétharmadának közepén ezüstmázas várfal mesterséges heraldikai képe látható, szélein egy-egy háromormos bástyával, középen egy felvont fekete vasrácsos kapuzattal. A pajzstalpon a várkaputól leeresztett arany felvonóhíd zöld színű vízi növényzettel jelzett mocsárvidéket és a kék vizesárkot íveli át, enyhén jobbra haránt irányban. A bástyás várfal a város "civitas" jellegére utal, amely elnevezés, illetve a kőfallal kerítettség maga minden főpapi székhelyet megilletett. Mindkét bástyán egy-egy - egymással szemben álló - vörös lábú és csőrű, fekete szemű és farkú ezüstgólya áll, csőrükben aranykígyóval. Ez a jellegzetes középkori keresztény heraldikai szimbólum Kalocsa város címerében valószínűleg a Sárköz ártéri állatvilágára utal. A két kapubástya ormai között arany máltai kereszt helyezkedik el. Ez a klasszikus címertörés nélkül megtalálható mesteralak Kollonits Lipót érsek (1691-1695) lovagrendi tagságából ered, akinek regnálása időszakában keletkezett Kalocsa város első ismert címere és azt tükröző pecsétnyomata.