Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Kajdacs község címere
Nagyítsa ki a képet!

Kajdacs község

(Tolna megye)

Pajzs: álló, háromszögű pajzs vörös mezejében vízszintes ezüst hullámpólyán ágaskodó, jobbra fordult, kettősfarkú aranyoroszlán, felemelt jobbján arany markolatú és védvasú, ezüstpengéjű szablyát, baljában három arany búzakalászt tart.

Sisak: szembefordult, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített arany heraldikai koronával.

Sisakdísz: jobbról arany latinkereszttel, balról nyolcágú aranycsillaggal megrakott, nyitott kék sasszárny.

Takarók: jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon feketével nagybetűs felirat: KAJDACS. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A címerképek megfogalmazásához a település jellemzői és helytörténeti emlékei adtak támpontot.

A fő motívumok az oroszlán és a sasszárnyak.

Az oroszlán, mely a legnépszerűbb címerállat, a nehéz mezőgazdasági munkát végző lakosok kitartását szimbolizálja, ugyanakkor emléket állít a szablyával mindazoknak a kajdacsi polgároknak, akik a történelem során életükkel, vérükkel áldoztak a hazáért és szűkebb pátriájukért.

A sasszárny, mint repülésre szolgáló testrész, a könnyedség, az akarat és a szellemi szubsztancia szimbóluma. Már az ókori kultúrában is az istenségek védelmező erejét, gondoskodását jelenti. Utal a hírnévre is.

A sasszárny a lélekmadár-szimbolikával összefüggésben a lélek felemelkedését és megdicsőülését is ábrázolja, a hitnek és a mennybemenetelnek is szimbóluma. Jelentése miatt tehát a szárnyakon, illetve közelében kapott helyet a címerekben a lakosság katolikus és református vallást jelképező latin kereszt és nyolcágú csillag. Ezeket azért is indokolt a címerben megjeleníteni, mivel a vallásos hitű lakosság számára a legerősebb közösségteremtő és megtartó erőt jelenti.

Mint minden kultúra, a címertan is a kozmikus világhoz kapcsolta a színeket. Ennek megfelelően szimbolikus jelentéstartalmuk a következő:

Fémek:

Arany /Nap/: értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.

Ezüst /Hold/: bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.

Színek:

Vörös /Mars/: hazaszeretet, önfeláldozás, tenniakarás, nagylelkűség.

Kék /Jupiter/: elvhűség, állhatatosság, bizalom, ellenállóképesség.