Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Eszteregnye község címere
Nagyítsa ki a képet!

Eszteregnye község

(Zala megye)

1.

Címerpajzsok: Alappajzs: Pirossal és kékkel negyedelt csücskös talpú pajzs. Boglárpaizs: aranyszínű, kék hullámos pólyával vágott csücskös talpú pajzs. Eszteregnye község meghatározó földesura a Pallini Inkey család. „Czímere: kék pajzsban hármas zöld halmon jobb első lábában buzogányt, baljában török fejet tartó oroszlán. Sisakdísz: két fekete sasszárny között buzogányt tartó pánczélos kar. foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös."

Képi megjelenítését Dr. Csánki Dezső szerkesztésében megjelent „Magyarország Vármegyéi és Városai" sorozat keretében megjelent Somogy Vármegye kötetében találtuk meg. Itt a címerképet csücskös talpú pajzsban ábrázolták, ezért választotta a település a pajzs alakjául a csücskös talpú változatot.

2.

Címerkép: első vörös mezejében a Magyar Országos Levéltárban a község címeres pecsétjén található, hegyével lefelé fordított jobbra forduló aranyeke, és balra forduló

aranycsoroszlya.

Második kék mezejében lebegő jobbra forduló növekvő ezüst (fehér) szarvas: a vadászati lehetőség, a vadban gazdag vidék jelképe.

Harmadik kék mezejében ezüst (fehér) lebegő szőlőtőke szőlőfürttel és levéllet: a községet körülvevő szőlőhegyek ábrázolása.

Negyedik vörös mezejében lebegő aranykéve, a bal oldalán középen lebegő aranysarló.

A címerképek valószínűleg a település mezőgazdasági jellegére, a földművelésre utalnak.

3.

Boglárpajzs: aranyszínű kék pólyával vágott csücskös talpú pajzs, felső mezejében kék színű felfelé növekvő jobbra-balra forduló vízsugár.

A címerkép jelentése kettős:

1. A település nevére utal. „A név szláv eredetű, a struga ~ áradat szóval hozzák összefüggésbe."

2. Az 1928-ban Eszteregnyéhez csatolt Óbornak települést jelképezi. Óbornak területén lefolyton melegvízforrás található, melynek kialakítása megvalósításra vár.