Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Egyed község címere
Nagyítsa ki a képet!

Egyed község

(Győr-Moson-Sopron megye)

Az ezüstpólyával osztott kerek talpú pajzs felső vörös mezeje hasított. Az első mezőben ezüstbilincs, lánc és vasgolyó lebeg, mögötte a zöld halom csúcsán ráccsal fedett, kőből rakott kútfővel. Második mezejében, zöld talajon egytornyú ezüsttemplom nyitott kapuval, harangnyílással, három templomablakkal, a csúcsokon ezüst latin kereszttel, jobbról-balról zöld fűcsomóval. Az ezüstpólyában hét, fekete törzsű, zöld lombozatú fasor. A címer alsó zöld mezejében egy egyemeletes aranykastély lebeg, végein neogótikus saroktoronnyal, nyitott kapuzattal, 15 ablakkal. A pajzs fölött ötlombos, ékköves nemesi korona lebeg, kétoldalt stilizált olajág kíséretében. Alul zöld betűkkel a község neve: EGYED.

Az első mezőben levő bilincs, lánc és vasgolyó a település középkori hírhedt kútbörtönét idézi, mögötte a felépítmény vázlatos érzékeltetésével. A második mezőben látható templom és ekevas a község 1878-ban használt pecsétjéből származik. Az ezüstpólyában sorakozó fák az ún. „Hét vezér fái”, amelyeket 1896-ban (a millennium évében) a hét vezér és Erzsébet királyné tiszteletére telepítettek. Az alsó mezőben levő kastély Egyed rendkívüli látványosságát, a Batthyány-kastélyt szimbolizálja.