Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Csabrendek község címere
Nagyítsa ki a képet!

Csabrendek község

(Veszprém megye)

Az álló helyzetű csücskös talpú tárcsapajzs veressel-kékkel hasított.

A jobb oldali veres pajzsmezőben egy ezüst, lebegő páncélos vitéz jobb kezében egy buzogányt tart. Bal kezében kerek talpú pajzsot rajta veres kereszttel. A bal oldali kék pajzsmező alján zöld hármashalom látható. A hármashalomból kinövő arany szőlőtőke egy aranykarót fon körbe. A tőkén arany szőlőfürtök csüngenek.

A címerpajzs fölött egy ezüstbástyás falkorona látható. A három toronysisakos bástya közül a középső kapu nyílik.

Csabrendek község Csab és Rendek falvak összeolvadásával keletkezett. A címer Csabrendek község eredeti pecsétje alapján készült. A község lakói nemességüket a haza és kereszténység védelmében a török elleni harcokban vitézségükkel szerezték, erre utal a kereszt motívum.

A másik pajzsmezőben levő hármashalom a község melletti hegyet jelképezi. A szőlőtőke nem csupán az itt termő borokra utal, hanem bibliai motívumként a bőség, gazdagság szimbóluma is.