Magyar Állami Jelképek

Címerkereső

A rovatban megtalálja Magyarország közel 2400 települése címerét, szöveges magyarázatát. Keresse meg az ábécében annak a településnek a kezdőbetűjét, amelyre kíváncsi, kattintson rá, majd a nevekből válasszon kattintással.

Buj község címere
Nagyítsa ki a képet!

Buj község

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A pajzs: álló, csücskös talpú, kékkel és vörössel négyelt pajzs. Első, kék mezejében ezüst jobb haránt pólya. Második, vörös mezejében lebegő helyzetű arany latin kereszt. Harmadik, vörös mezejében lebegő helyzetű arany apostoli kettőskereszt. Negyedik, kék mezejében lebegő helyzetű arany nyolcágú csillag.

Szembe fordult, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos az ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített heraldikai aranykoronával.

A sisakdíszen három arany búzakalász, oldalra kihajló levelekkel.

Takarók: mindkét oldalon vörös-arany.

A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével: BUJ felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

Az ezüst harántpólya elsődlegesen a Pécz-nemzetséget és a belőlük származó Ibrányiakat szimbolizálja, akik őshonos birtokosoknak tekinthetők. A pólyának mögöttes jelentéstartalmat is tulajdoníthatunk: jelképezi a községhez kapcsolódó Lónyai csatornát is.

A régi buji pecsét búzakalásza a mezőgazdasági jellegű települést jelképezi, ekként szerepelnek a kalászok a címerben is.

A településen három egyház van jelen, melyeket a címer is megjelenít. A reformátusok csillaga mellett két kereszt jelenik meg, mégpedig a katolikusokat szimbolizáló kettőskereszt, valamint a görög-katolikusok hármas tagolású keresztje.

A heraldikai mázak - fémek és színek - jelentéstartalma:

Fémek:

arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség.

ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.

Színek:

vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom.

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, egészség, remény.